> Loopbaanadvies & coaching – Nard Kronenberg

Loopbaanadvies & coaching

Korte heroriëntatie

Doel:
Doel van dit traject is om de (nieuwe) richting in de loopbaan te bepalen en benoemen welke stappen daartoe gezet moeten worden.

Programma:
In een aantal gesprekken komen de volgende onderdelen aan bod:
de biografie als ‘enthousiasmescan’
opstellen van een persoonsprofiel
ontdekken van de rode draad in opleiding, wensen, werk en levensloop
vertalen van kernwoorden naar mogelijke beroepsrichtingen
oriëntatie op passende beroepen en criteria t.a.v. werk
opstellen van een loopbaanplan

Duur:
Het traject bestaat vaak uit vijf bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van meestal twee weken. De adviseur is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail te bereiken voor overleg.

Loopbaanbegeleiding

Doel:

Doel van dit traject is het bepalen van de (nieuwe) richting in loopbaan, het onderzoeken van concrete mogelijkheden, het opstellen van een actieplan en het actief op zoek gaan naar de nieuwe functie.

Programma:
•de biografie als ‘enthousiasmescan’
•opstellen van een persoonsprofiel
•ontdekken van de rode draad in opleiding, wensen, werk en levensloop
•vertalen van kernwoorden naar mogelijke beroepsrichtingen
•oriëntatie op passende beroepen en criteria t.a.v. werk
•opstellen van een loopbaanplan
•het selecteren van de juiste zoekmethode
•toepassen van de verschillende sollicitatiemethodes
•een kei van een sollicitatiebrief
•netwerkcontacten gebruiken
•een gesprek voeren dat indruk maakt
•keuzes maken •salarisonderhandelingen

Duur:

Het traject bestaat uit tien bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van meestal twee weken. De adviseur is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail te bereiken voor overleg.

 

Outplacement, een nieuwe start

Doel:
Dit traject leidt tot een nieuwe baan, passend bij uw waarden in leven en werk en bij uw persoonlijke wensen. De baan die u accepteert kan ook een bewuste tussenstap zijn in de richting van het uiteindelijke loopbaandoel en bijvoorbeeld gecombineerd worden met een studie. De uitkomst van het traject kan ook het ondernemerschap zijn.

Programma:
•verwerking van voorafgaande gebeurtenissen
•een nieuwe richting bepalen
•zelfanalyse in relatie tot de nieuwe richting
•arbeidsmarktoriëntatie
•arbeidsmarktbewerking
•baankeuze
•coaching tijdens eerste periode in nieuwe baan

De bovengenoemde programma’s zijn onderdeel van dit totale traject. Iedere fase heeft een eigen aanpak en eigen methodieken. Per persoon zal de nadruk op de verschillende onderdelen en fasen anders zijn. In overleg kunnen onderdelen vervallen en vervangen worden door andere. De adviseur is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail bereikbaar voor vragen en overleg.

Duur:
Tot een nieuwe baan gevonden is. Basis vormen de tweewekelijkse bijeenkomsten. Gemiddeld duurt dit traject negen maanden.

 

Gesprek van de dag
Wil je graag een inspirerend gesprek waarbij je inzicht krijgt in je huidige situatie? Of wil je samen uitzoeken welke stap jou verder brengt in je ‘leven’. Een gesprek van de dag is een eenmalig consult waarbij we in vlot tempo maar met veel aandacht voor jouw situatie aan de slag gaan. Mocht je vervolgens behoefte hebben aan een uitgebreider aanbod, kijk dan naar de overige mogelijkheden. Een traject op maat is altijd mogelijk.

 

Persoonlijke Coaching

Doel:
Het doel van een coachtraject is dat u met (nog) meer plezier, effectiever en bewuster in uw werk (en leven) staat.

Programma:
•in kaart brengen van de huidige situatie
•formuleren persoonlijke doelen
•opstellen van een persoonlijk profiel
•veranderen wat u kunt veranderen
•accepteren wat u niet kunt veranderen
•communicatiestijlen
•oefenen van lastige situaties
•inbrengen eigen cases

Duur:
Een coachtraject bestaat vaak uit zo’n tien bijeenkomsten. Tussen de bijeenkomsten zitten twee tot drie weken.

 

‘On the job’-coaching
Loop je soms vast in de communicatie op je werk? Of heb je te maken met conflicten? Bij on the job coaching komt de coach naar de werkplek of maak je zelf filmopnames die we samen bekijken en bespreken om inzicht te krijgen in je situatie. Het resultaat van deze methode werkt fantastisch omdat het leerrendement enorm hoog is.