> Aanbod – Nard Kronenberg

Aanbod

1. Loopbaanadvies & coaching

2. Trainingen & workshops

3. Spiegelarrangementen

4. Landelijk expert LOB

_

1. Loopbaanadvies & coaching

Korte heroriëntatie

Doel:
Doel van dit traject is om de (nieuwe) richting in de loopbaan te bepalen en benoemen welke stappen daartoe gezet moeten worden.

Programma:
In een aantal gesprekken komen de volgende onderdelen aan bod:
•de biografie als ‘enthousiasmescan’
•opstellen van een persoonsprofiel
•ontdekken van de rode draad in opleiding, wensen, werk en levensloop
•vertalen van kernwoorden naar mogelijke beroepsrichtingen
•oriëntatie op passende beroepen en criteria t.a.v. werk
•opstellen van een loopbaanplan

Duur:
Het traject bestaat vaak uit vijf bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van meestal twee weken. De adviseur is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail te bereiken voor overleg.

Loopbaanbegeleiding

Doel:

Doel van dit traject is het bepalen van de (nieuwe) richting in loopbaan, het onderzoeken van concrete mogelijkheden, het opstellen van een actieplan en het actief op zoek gaan naar de nieuwe functie.

Programma:
•de biografie als ‘enthousiasmescan’
•opstellen van een persoonsprofiel
•ontdekken van de rode draad in opleiding, wensen, werk en levensloop
•vertalen van kernwoorden naar mogelijke beroepsrichtingen
•oriëntatie op passende beroepen en criteria t.a.v. werk
•opstellen van een loopbaanplan
•het selecteren van de juiste zoekmethode
•toepassen van de verschillende sollicitatiemethodes
•een kei van een sollicitatiebrief
•netwerkcontacten gebruiken
•een gesprek voeren dat indruk maakt
•keuzes maken •salarisonderhandelingen

Duur:

Het traject bestaat uit tien bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van meestal twee weken. De adviseur is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail te bereiken voor overleg.

 

Outplacement, een nieuwe start

Doel:
Dit traject leidt tot een nieuwe baan, passend bij uw waarden in leven en werk en bij uw persoonlijke wensen. De baan die u accepteert kan ook een bewuste tussenstap zijn in de richting van het uiteindelijke loopbaandoel en bijvoorbeeld gecombineerd worden met een studie. De uitkomst van het traject kan ook het ondernemerschap zijn.

Programma:
•verwerking van voorafgaande gebeurtenissen
•een nieuwe richting bepalen
•zelfanalyse in relatie tot de nieuwe richting
•arbeidsmarktoriëntatie
•arbeidsmarktbewerking
•baankeuze
•coaching tijdens eerste periode in nieuwe baan

De bovengenoemde programma’s zijn onderdeel van dit totale traject. Iedere fase heeft een eigen aanpak en eigen methodieken. Per persoon zal de nadruk op de verschillende onderdelen en fasen anders zijn. In overleg kunnen onderdelen vervallen en vervangen worden door andere. De adviseur is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail bereikbaar voor vragen en overleg.

Duur:
Tot een nieuwe baan gevonden is. Basis vormen de tweewekelijkse bijeenkomsten. Gemiddeld duurt dit traject negen maanden.

 

Gesprek van de dag

Wil je graag een inspirerend gesprek waarbij je inzicht krijgt in je huidige situatie? Of wil je samen uitzoeken welke stap jou verder brengt in je ‘leven’. Een gesprek van de dag is een eenmalig consult waarbij we in vlot tempo maar met veel aandacht voor jouw situatie aan de slag gaan. Mocht je vervolgens behoefte hebben aan een uitgebreider aanbod, kijk dan naar de overige mogelijkheden. Een traject op maat is altijd mogelijk.

 

Persoonlijke Coaching

Doel:
Het doel van een coachtraject is dat je met (nog) meer plezier, effectiever en bewuster in je werk (en leven) staat.

Programma:
•in kaart brengen van de huidige situatie
•formuleren persoonlijke doelen
•opstellen van een persoonlijk profiel
•veranderen wat u kunt veranderen
•accepteren wat u niet kunt veranderen
•communicatiestijlen
•oefenen van lastige situaties
•inbrengen eigen cases

Duur:
Een coachtraject bestaat vaak uit minimaal 5 tot maximaal 10 bijeenkomsten. Tussen de bijeenkomsten zitten twee tot drie weken.

 

‘On the job’-coaching

Loop je soms vast in de communicatie op je werk? Of heb je te maken met conflicten? Bij on the job coaching komt de coach naar de werkplek of maak je zelf filmopnames die we samen bekijken en bespreken om inzicht te krijgen in je situatie. Het resultaat van deze methode werkt fantastisch omdat het leerrendement enorm hoog is.

_

2. Trainingen & Workshops

Training ‘oplossingsgericht werken/coachen’

Oplossingsgericht werken kent drie belangrijke psychologische voordelen:
•de nadruk op het positieve biedt mensen perspectief
•de aandacht voor wat er al is geeft mensen het vertrouwen dat succes bereikbaar is
•het zetten van kleine stapjes geeft ze een gevoel van invloed en controle

Doel:
Het doel van deze training is deelnemers bekend te maken met deze methodiek en handreikingen aan te dragen om deze methodiek te kunnen toepassen in het dagelijkse werk.

Programma:
•uitgangspunten oplossingsgericht werken
•basisregels
•mandaat
•flowchart
•begrepen worden
•authenticiteit
•respect
•hoop op verandering
•zevenstappendans
•complimenten
•cases
•inbrengen eigen cases

Duur:
Trainingen zijn maatwerktrajecten. De behoefte van de klant bepaalt de duur van het traject. Voor een introductie op dit onderwerp volstaat in eerste instantie een traject van 4 bijeenkomsten van gemiddeld 3 klokuren.

 

Teams

Zelfverantwoordelijke (onderwijs)teams

Doel:
Het doel van dit traject is bewustwording van eigen- en teamverantwoordelijkheden en dat hieruit voortvloeiend gedeeld eigenaarschap leidt tot prestaties en (nog meer) werkplezier.
Programma:
•Teamsamenstelling
•Team-DNA (identiteit)
•Teamscan op verantwoordelijkheden
•Teamontwikkelingsplan
•Teamactiviteitenplan
•Teamdossier
Bovenstaande is als het ware een leeg format. Inhoud wordt volledig bepaald door de opdrachtgever en het team.

Duur:
Dit traject bestaat uit 5 dagdelen van minimaal 3 klokuren.

_

3. Spiegelarrangementen

  Henk Pepping     Nard Kronenberg

Gepokt en gamazeld als docent, trainer, coach en  leidinggevende in PO, VO en MBO faciliteren en begeleiden we onderwijsteams. Dat doen we als spiegelogen, onder de naam H@NK Producties. We nemen waar, we observeren en geven terug wat we zien en horen, oftewel, we benoemen concreet waarneembaar gedrag. Ook het effect van dit gedrag geven we terug. We komen niet vanuit oordeel.

Vanuit onze gezamenlijke levens- en werkervaring hebben we een context en content-neutraal origineel instrumentarium ontwikkeld: De Keuze & Communicatie Box.

Wij spiegelen aan de hand van de hieronder afgebeelde Keuze & Communicatie Box. Een set van 5 creditnardjes.

Keuzekruis                      Waar ga je voor, waar sta je voor?

Uitdaging                        Competenties & motivatie

Gedrag                             Gedrag is een keuze

Gedrag scan                    Kennen en kunnen versus toepassen

Communicatie                3 Spiegelprincipes

De 5 creditnardjes zijn het handzame cursusmateriaal en tevens ‘naslagwerk’.

Uitgangspunt is en blijft de (hulp)vraag. Afhankelijk van de vraag worden 1 of meerdere creditnardjes inclusief bijbehorende theorieën en opdrachten ingezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse activerende werkvormen.

Er zijn diverse spiegelarrangementen die we aanbieden:

 • Individueel coach-spiegelarrangement: op locatie, gedeeltelijk tijdens het werk.
 • Team-spiegelarrangement: op locatie, teamversterkend en/of onderwijsinhoudelijk (o.a. thematisch werken PO)
 • Spiegelreis Zuid Afrika: met een groep van 8 personen (4 stellen of 8 individuen) naar Kaapstad, vanuit indrukwekkende ervaringen komen tot zelfreflectie, inzichten en persoonlijke missie en doelen.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend nader verkennend gesprek.

Anderen typeren Henk en Nard als:

 • Puur
 • To the point
 • Empatisch
 • Inspirerend
 • Resultaatgericht
 • Zwaargewichten
 • Complementair
 • Deskundig
 • Confronterend
 • Faciliterend
 • Dynamisch
 • Anders

Ervaringen:

Omdat ik als leidinggevende vastliep in procedures en niet meer toekwam aan persoonlijke aandacht voor mijn mensen. Had niet het gevoel nog in contact te zijn met mijn teamleden. De training van H@NK Producties heeft me weer bewust gemaakt dat ik zelf keuzes kan en mag maken. Ik heb de regie weer in eigen hand en geef weer leiding vanuit mijn kracht. De dialoog is weer terug en nu ben ik in staat ook mijn teamleden te spiegelen op hun keuzes en gedrag.

Omdat wij als team niet echt goed samenwerkten. In ons team werd veel tegen elkaar gesproken, soms ook over elkaar. Dat begon ongezonde vormen aan te nemen. In overleg met onze leidinggevende zijn we het traject met Henk en Nard aangegaan. Meest opmerkelijke resultaat is dat we MET elkaar praten en een eerste stap richting aanspreekcultuur hebben gezet. Dit mogen we met recht een cultuurdoorbraak noemen. De natuurlijke, bijna organische manier waarop de samenwerking verliep is een verdienste van de chemie tussen Henk en Nard. Zij zijn zichzelf, zien ieder individu in de groep, zijn flexibel zonder de lijn te verliezen en spreken in begrijpelijke taal.

_

4. Landelijk expert LOB

In de afgelopen 10 jaar heb ik me mogen specialiseren in het gedachtegoed van LOB (Loopbaan oriëntatie begeleiding). Gestart als projectleider op het thema Loopbaanleren bij ROC de Leijgraaf tot nu landelijk expert en trainer op het gebied van LOB. Hierin heb ik het voorrecht gehad om nauw samen te mogen werken met o.a. Marinka Kuijpers, Frans Meijers, Marionette Vogels en Peter den Boer. Samen hebben we trainingen ontwikkeld en de afgelopen jaren een paar duizend docenten en leidinggevenden getraind. Inmiddels hebben we ons met een paar experts verbonden aan Loopbaangroep en van daaruit verzorgen we trainingen en workshops en ontwikkelen we producten en werkvormen met als intentie het versterken van loopbaanleren. Het ontwikkelen van onderstaande 5 loopbaancompetenties staat hierin centraal.

 • Motievenreflectie: het vermogen om je eigen wensen en waarden die van sturend belang zijn als je leert en werkt, te ontdekken, te waarderen en te gebruiken;
 • Kwaliteitenreflectie: het vermogen om je eigen kwaliteiten en de unieke talenten die je benut als je leert en werkt, te ontdekken, te waarderen en te gebruiken;
 • Werkexploratie: het vermogen om je persoonlijke mogelijkheden en uitdagingen in studie en werk te onderzoeken;
 • Loopbaansturing: het vermogen om initiatief te nemen en in actie te komen als je je ambities wilt realiseren;
 • Netwerken: het vermogen om contacten aan te gaan en te onderhouden om je ambities te realiseren.

Voor meer informatie en het aanbod in trainingen verwijs ik graag naar www.loopbaangroep.nl