> Trainingen & workshops – Nard Kronenberg

Trainingen & Workshops

Training ‘oplossingsgericht werken/coachen’

Oplossingsgericht werken kent drie belangrijke psychologische voordelen:
•de nadruk op het positieve biedt mensen perspectief
•de aandacht voor wat er al is geeft mensen het vertrouwen dat succes bereikbaar is
•het zetten van kleine stapjes geeft ze een gevoel van invloed en controle

Doel:
Het doel van deze training is deelnemers bekend te maken met deze methodiek en handreikingen aan te dragen om deze methodiek te kunnen toepassen in het dagelijkse werk.

Programma:
•uitgangspunten oplossingsgericht werken
•basisregels
•mandaat
•flowchart
•begrepen worden
•authenticiteit
•respect
•hoop op verandering
•zevenstappendans
•complimenten
•cases
•inbrengen eigen cases

Duur:
Trainingen zijn maatwerktrajecten. De behoefte van de klant bepaalt de duur van het traject. Voor een introductie op dit onderwerp volstaat in eerste instantie een traject van 4 bijeenkomsten van gemiddeld 3 klokuren.

 

Teams

Zelfverantwoordelijke (onderwijs)teams

Doel:
Het doel van dit traject is bewustwording van eigen- en teamverantwoordelijkheden en dat hieruit voortvloeiend gedeeld eigenaarschap leidt tot prestaties en (nog meer) werkplezier.
Programma:
•Teamsamenstelling
•Team-DNA (identiteit)
•Teamscan op verantwoordelijkheden
•Teamontwikkelingsplan
•Teamactiviteitenplan
•Teamdossier
Bovenstaande is als het ware een leeg format. Inhoud wordt volledig bepaald door de opdrachtgever en het team.

Duur:
Dit traject bestaat uit 5 dagdelen van minimaal 3 klokuren.